21. oktober 2016

Møde om arktisk affald og genanvendelse

Nyt fokusområde i Arctic Business Network

Affald er en stor ressource, som skaber
 nye muligheder i Grønland.
ABN sætter fokus på det arktiske affald og mulighederne for genanvendelse på et medlemsmøde i Aalborg onsdag den 26. oktober. Baggrunden for mødet er, at ABN har for nylig taget initiativ til at etablere en fokusgruppe omkring affald og genanvendelse.

På mødet vil der blive oplæg af Per Kalvig fra GEUS om affald som potentiel ressource og en introduktion til den såkaldte cirkulære økonomi.

Oplægget vil også berøre dansk forsyningsstrategi og regulering af affaldsområdet i Grønland. Noget affald kan recirkuleres – andet kan ikke, og deraf er det også relevant at se betingelser for genanvendelse. Oplægget vil berøre behovet for en oversigt over de eksisterende og kommende ressourcer, som skal indgå i kredsløbet: for eksempel hvor ligger de henne, hvad består de af, hvordan kan de indsamles, hvordan kan de processeres, og hvordan kan forretningsmodellen være? Afslutningsvis vil oplægget give perspektiver til grønlandske interesser i området.

 Efter oplægget vil den ABN's nye fokusgruppe for affald præsentere sig nærmere. Foreløbig består gruppen af H J Hansen, Stena Recyckling og RenoNord, som på mødet vil fortællere mere om deres forretningsområder og erfaring med grønlandske samarbejder.

Mødet foregår onsdag den 26. oktober klokken 15 - 17 i Arktisk Hus i Aalborg. Tilmelding til ABNs sekretariat.

Affaldsturne i Nuuk

Mobile affaldsstationer

Borgerne har taget godt imod det nye tilbud.
Som noget nyt har Sermersooq i denne uge introduceret mobile affaldsstationer, der frem til begyndelsen af november vil turnere rundt i Nuuk og hjælpe borgerne af med blandt andet storskrald. Ordningen skal ses som et supplement til byens store forårs- og efterårsrengøring.

Allerede mandag, som var første dag på turneen, benyttede mange borgere sig af kommunens nye tilbud om at komme af med affald tæt på bopælen og fik ryddet op i kældre og på lofter eller fjernet bunker af træ og andet, der har ligget og fyldt ved huset.

Ved Affaldsstationen blev borgerne mødt med kaffe og småkager og kyndig vejledning i korrekt sortering, fra de medarbejdere der i hele perioden, fra containerne blev åbnet kl. 15, til de blev hentet og kørt væk igen kl. 20, stod klar ved stationen. De borgere, der benyttede stationen, fik som tak for deres indsats for at passe godt på Grønland en refleks fra QUJANAQ-kampagnen, så de også kunne komme sikkert hjem igen i mørket.

Affaldsfolkene i Nuuk fortæller, at borgerne har taget rigtigt godt imod de mobile affaldsstationer. Mange har givet udtryk for, at de glæder sig over, at de kan sortere affaldet, så miljøbelastningen bliver mindre. Åbningstiden, der giver mulighed for, at man kan nå hjem fra arbejde og måske endda spise sin aftensmad, inden man afleverer affald, blev også rost fra flere sider.

20. oktober 2016

Kinesere til Grønland

Royal Greenland mangler arbejdskraft

Royal Greenland henter fabriksarbejdere i Kina.
Mangel på arbejdskraft får nu Royal Greenland til at hente nye medarbejdere i Kina til fabrikkerne i Maniitsoq, Uummannaq og Qasigiannguit, meddeler selskabet.

- I første omgang skal 30 nye medarbejdere fra Kina flytte til Grønland i løbet af foråret 2017. Vi er i tæt dialog med en medarbejder i Royal Greenlands salgsafdeling i Kina gået i gang med at søge efter 30 personer, der gerne vil flytte til Grønland og arbejde i nævnte fabrikker. Det er hensigten, at brugen af udenlandsk arbejdskraft fra Kina og eventuelt andre lande skal øges i løbet af sommeren 2017 - og i de kommende år, siger HR-koncernchef i Royal Greenland Søren Olsen Damgaard.

HR-koncernchefen forklarer, at koncernen nu tager skridtet for at få løst udfordringerne med mangel på arbejdskraft, fordi fabrikkerne især i højsæsonen ikke er i stand til at forædle de indhandlede fisk optimalt, selv om der er råvarer nok.

- Vi har mange stabile og gode medarbejdere på fabrikkerne, der gør en stor indsats for virksomheden, men vi har brug for endnu flere medarbejdere. For at løse udfordringer med mangel på arbejdskraft har vi i mange år benyttet arbejdskraft fra kysten delvist med succes, men desværre er manglen på arbejdskraft ikke blevet løst til fulde– men blot vokset år efter år. Da problemet med mangel på arbejdskraft i vore landbaserede fabrikker er et tilbagevendende problem, ser vi os nødsaget til at hente arbejdskraft udefra, siger Damgaard, der understreger, at de nye medarbejdere skal arbejde på lige vilkår med de hjemmehørende medarbejdere.

Royal Greenland skal sørge for det praktiske med hensyn til rejser og bolig til de kommende medarbejdere.

 - Vi vil lave lejeaftaler med diverse boligudlejere og måske også købe enkelte boliger selv, hvis det skulle blive nødvendigt i de byer og bygder hvor vore nye medarbejdere skal arbejde og bo. Lige i øjeblikket er vi ved at arrangere leje af de første lejligheder i Maniitsoq, siger Søren Olsen Damgaard.

18. oktober 2016

Genbrug hos Royal Greenland

Rejeaffald bliver til minkfoder

Denne lille fyr spiser gerne rejemadder.
Royal Greenland Seafood i Aalborg satser stærkt på genbrug og genbruger stort set alt fra produktionen af rejer, også pap og plast, oplyser fabrikschef på fabrikken Peter Korsbæk til Nordjyske Stiftstidende.

Det er en god forretning for Royal Greenland Seafood, der nu i stedet for at bruge penge på destruktion tjener penge på genbrug af rejeaffaldet.

- Så kan vi sælge vores affaldsstoffer, gør vi det, siger han til Nordjyske.

Tidligere blev rejeaffald sendt til destruktion på Reno Nords forbrændingsanlæg, hvilket kostede Royal Greenland omkring 430 kroner per ton. Men i dag bliver rejeaffaldet, der tidligere blev destrueret, blandet sammen med fiske-og slagteriaffald fra andre virksomheder, inden det bliver til minkfoder hos Fodercentralen Limfjorden i Støvring.

Rejeaffaldet samles på Royal Greenland Seafood A/S i Aalborg Øst, hvor det bliver stablet i blokke og frosset ned for at blive sendt til Fodercentralen mod en betaling af 50 øre per kilo. Det er en besparelse på cirka 60.000 kroner årligt for Royal Greenland Seafood A/S, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Skelet i container

DC-Supply leverer husly til 17 meter lang hval

Den strandede hval i sit nye herberg. Foto: DC Supply
Hvalen er allerede blevet en stor attraktion for
 Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Foto: DC Supply
I øjeblikket valfarter alle nordjyske børn til Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Efterårsferiens helt store trækplaster er skelettet fra den 17 meter lange finhval, der tidligere på året strandede ved Blokhus.

Udstillingen giver et godt indblik i hvalens anatomi, der er ganske ukendt for danske børn, der aldrig har stiftet kendskab til hvalfangst og den kendte grønlandske delikatesse mattaq.

Hvalskelettet holder til i to spccialbyggede containere fra Nørresundby-virksomheden DC Supply, der i det arktiske blandt andet er kendt for at have bygget herberget og en række genhusningsboliger i Nuuk.

DC-Supplys hval-løsning sikrer, at udstillingen af skelettet er mobil. Skelettet kan deles på midten - og så er det ellers bare to containere, som kan fragtes fra Oceanariet til andre udstillingssteder - for eksempel til Blokhus, hvor finhvalen i sin tid kom fra.
Hvalen holder til i to containere, så den nemt kan
flyttes til andre udstillingspladser. Foto: DC Supply

Gode anmeldelser til Breum

TV-serie nu som undervisningsmateriale

Martin Breum har succes med nyt undervisningsmateriale.
- Hvis man har den mindste interesse for vor fælles historie, bør man se eller gense disse programmer; og hvis denne interesse mangler, bør man se disse programmer, så den kan blive vækket, for dette angår os alle.

Så uforbeholden er anmelderen Mikkel Nordvig på Folkeskolen.dk i omtalen af Martin Breums og Jacob Gottschaus TV-serie om Rigsfællesskabets historie. TV-serien er nu omdannet til undervisningsmateriale, der byder på opgaver af forskellig art og desuden perspektiverende tekster, som belyser særlige fagrelevante aspekter inden for eksempelvis religion og samfundsfag.

- Opgaverne er generelt gode – det er lige før, jeg vil hævde, at man med udgangspunkt i opgaverne til historie snildt kunne skrue et par projektopgaver eller lignende sammen. Der er nogle multiple choice-opgaver, en genre, jeg ikke selv er fan af, men i sig selv er de udmærkede, roser Nordvig videre.

Breum og Gottschaus undervisningsmateriale er primært rettet til de gymnasiale uddannelser, men er også egnet til brug i folkeskolens ældste klasser med visse tilrettelser, noterer Mikkel Nordvig i sin anmeldelse.

De seks programmer om Rigsfællesskabets historie er frit tilgængelige på nettet.

Drikkevandsproducent søger investorer

Bliv medejer via Facebook

Sådan kommer den ny
 emballage til at se ud.
Nogle går på Børsen, andre i banken, men Peder Pedersen går på Facebook for at skaffe vækstkapital.
Peder Pedersen er manden bag firmaet Arctic Ice Cap Water, der producerer drikkevand på flasker. Vandet er fremstillet af smeltet is fra strandede isfjelde i Diskobugten.

I øjeblikket efterlyser han på Facebook interesserede, som vil købe en andel af Arctic Ice Cap Water. Peder Pedersen har sat 1.000 anparter a 1.000 kroner til salg på det sociale medie. Til gengæld for investeringen lover Pedersen, at investorerne og deres familie vil få adgang til verdens reneste og mest naturlige drikkevand.

- Vore kunder i Kina og Italien ønsker Arctic Ice Cap Water leveret i glasflasker og af den grund skal der investeres i tapning på glasflasker. Hidtil har vi leveret drikkevandet i plastflasker til vore andre kunder, forklarer Peder Pedersen om baggrunden for det utraditionelle initiativ.

Interesserede i projektet kan henvende sig til Peder Pedersen via Arctic Ice Cap Waters Facebook-side.

14. oktober 2016

Nye alliancer i Arktis

Arctic Circle har udviklet sig vulkanagtigt

Konferencen i Reykjavik samlede 2.000 deltagere.
Arctic Circle i Reykjavik har udviklet sig som en islandsk vulkan siden starten i 2013. På kun fire år er konferencen blevet et af de vigtigste mødesteder i den arktiske verden og samlede sidste weekend 2.000 arktiske beslutningstagere i den islandske hovedstad.

- Det var første gang jeg deltog på Arctic Circle, og jeg var meget positivt overrasket, siger lektor Lill Rasted Bjørst fra AAU Arctic, der deltog på konferencen sammen med Henrik Halkier, der er dekan for det humanistiske falkultet ved AAU.

- Dagene bød på en masse spændende oplæg og møder. Vi fik mulighed for at tale med grønlandsk politikere og erhvervsfolk, danske og internationale forskerenheder, embedsmænd og ambassadører.

- Om lørdagen var jeg inviteret af The Arctic Institute og UK Science Innovation Network til at sidde i et panel med titlen ” Learning from the Past: Towards an Inclusive International Network of Arctic Science Research”. Vi havde her en frugtbar diskussion om tvær-disciplinær forskning. Mit indlæg omhandlede udfordringer med begrebsforståelse i tværfaglig arktisk forskning. At kunne arbejde og tænke tvær-disciplinært er et must i Arktisk forskning, fortæller Bjørst.

Arctic Circle-konferencen var præget af, at gamle mønstre brydes og nye alliancer opstår i Arktis i disse år, mener forfatteren og journalisten Martin Breum efter konferencen og peger blandt andet på den skotske premierminister Nicola Sturgeons deltagelse i Arctic Circle:

- Det var næsten som om gruppen af arktiske lande var ved at få et nyt medlem. Efter briternes beslutning om at melde sig ud af EU søger Skotlands Nicola Sturgeon nye alliancer og muligheder - blandt andet i Arktis.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moon mødte også op og modtog som den første Arctic Circle-prisen, der fremover vil blive uddelt hvert år. I en stærkt personlig tale mindede Ban Ki-moon de forsamlede diplomater, politikere og forretningsfolk om den hast, hvormed klimaforandringerne udvikler sig – især i Arktis. Han beskrev Arktis som ”et sted, hvor vi ser både lovende muligheder og farer på samme tid”, og advarede de forsamlede mod at overlade kampen mod klimaforandringerne til politikerne: ”Don’t leave it to governments”, sagde han.

Martin Breums analyse af Arctic Circle-konferencen kan læses i denne uges trykte udgave af Sermitsiaq, der udkommer fredag. Link til avisen kan købes på Sermitsiaq.ag's hjemmeside.

12. oktober 2016

En vare med begrænset holdbarhed

Livlig debat om Rigsfællesskabet

Panelet bød på tre indgange til Rigsfællesskabet. Fra
 venstre Aaja Chemnitz Larsen, Ulrik Pram Gad
og Michael Keldsen
.
Rigsfællesskabet er en vare med begrænset holdbarhed, men vi kan forlænge levetiden, hvis vi løsner båndene, mener forsker ved AAU, Ulrik Pram Gad, der i sidste uge udgav bogen "National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games",

I bogen undersøger Pram Rigsfællesskabets udvikling især i lyset af Danmarks medlemsskab af EU samtidig med, at hverken Færøerne eller Grønland er med i EU. Han hæfter sig især ved, at Danmark fylder meget i Grønland, mens Grønland ikke fylder meget i den danske debat, men peger på, at netop Grønlands og Færøernes selvstændighed i forhold til EU er en styrke i Rigsfællesskabet. For eksempel har det stor betydning, at Færøerne og Grønland har selvstændige repræsentationer i Bruxelles.

Ulrik Pram Gad.
Ulrik Pram Gad fortalte om sin nye bog ved et debatmøde tirsdag i Det Arktiske Hus i Aalborg. Mødet var arrangeret af Arctic Consensus i møderækken North Denmark Arctic Dialogue.

Mødet bød også på et stærkt personligt oplæg af folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen (IA), der fortalte om en opvækst med sprogdebatter og en stærk pragmatisk tilgang til arbejdet i Folketinget.

Aaja Chemnitz Larsen.
- Jeg går ind for selvstændighed, men er nok blevet mere nuanceret med årene, indrømmede Larsen, der tidligere har arbejdet i FN og der oplevet, at mange betragter Rigsfællesskabet som et forbillede på, hvordan man kan udvikle forholdet mellem kolonier og kolonimagter. Aaja Chemnitz Larsen mener, at hendes opfattelse af debatten og Rigsfællesskabet bliver delt af mange unge i den opvoksende generation.

Hun blev støttet af dagens tredje oplægsholder, advokat Michael Keldsen, der blandt andet fortalte om sine børnebørn, der bor i Grønland og opfatter sig som grønlændere, selv om de taler dansk.

- Man er altså grønlænder, når man bor i Grønland - uanset sprog og etnisk baggrund, slog Kjeldsen fast.

Efter de tre oplæg var der mulighed for spørgsmål og debat.

- Danskerne ved alt for lidt om Grønland, lød budskabet igen og igen, En af tilhørerne gik så vidt, at han mente, at tvungne ekskursioner til Grønland for alle danske sjetteklasser var vejen frem.

Talelysten var i øvrigt så stor, at ordstyrer Lise-Lotte Terp til sidst var nødt til at lukke talerlisten, så der også blev tid til den efterfølgende reception, hvor snakken livligt gik videre.
Stor interesse for Rigsfællesskabets fremtid.

7. oktober 2016

Usikkerhed om Aalborg

Udmeldinger skaber usikkerhed om Aalborgs fremtid som basishavn

Mary Arctica på vej ud af Aalborg Havn.
Royal Arctic Line har tirsdag den 4. oktober 2016 meddelt sine ansatte i Aalborg, at rederiet vil omlægge sit rutenet fra 2019, og at den nye rute ikke indbefatter Aalborg Havn. Det skriver Aalborg Havn i en pressemeddelelse, der er udsendt torsdag eftermiddag.

- Vi er meget overraskede over udmeldingen fra Royal Arctic Line, som vi har fået indirekte via medarbejdere i rederiet. Royal Arctic Line har været vores gode samarbejdspartner siden 1971 – et samarbejde, der senest er blevet kontraktligt forlænget i 2010, forklarer bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen.

Overraskelsen forstærkes af det faktum, at ledelsen i Royal Arctic Line på tidligere møder har forsikret om, at man i respekt for det 45-årige samarbejde vil opfylde de indgåede aftaler, herunder at anvende Aalborg Havn som basishavn for Grønlandstrafikken indtil aftalens udløb ved udgangen af 2022. Senest er dette blevet understreget af bestyrelsesformand i Royal Arctic Line Kuno Fenger på et møde i Nuuk i september 2016 over for Thomas Kastrup-Larsen, hedder det i pressemeddelelsen, hvor Kastrup-Larsen forklarer:

 - For knap et år siden havde vi besøg af administrerende direktør fra Royal Arctic Line, Verner Hammeken og for ganske nylig havde jeg en samtale med bestyrelsesformanden for selskabet. Begge gav klart udtryk for, at de bakkede op om aftalen om Aalborg Havn som basishavn for Grønland indtil 2022. Den nye melding er overraskende og et brud på den aftale, vi har med hinanden, siger en meget forundret borgmester.

Bestyrelsen i Aalborg Havn har på et hasteindkaldt møde onsdag mellem adm. direktør Verner Hammeken fra Royal Arctic Line og adm. direktør Claus Holstein fra Aalborg Havn fået bekræftet udmeldingen. Aalborg Havn vurderer nu, hvilke konsekvenser udmeldingen skal have i forhold til de indgåede aftaler:

- Det er klart, at det her vil få betydelige konsekvenser. Vi har siden aftaleforlængelsen i 2010 foretaget investeringer i blandt andet nyt pakhus og udvidelse af containerterminalen for et trecifret millionbeløb, og nu er tilbagebetalingstiden for den investering pludselig blevet uretmæssigt forkortet med 3-4 år. Det kan vi selvsagt ikke acceptere stiltiende, slutter Thomas Kastrup-Larsen.

I pressemeddelelsen fra Aalborg Havn hedder det videre:

"Aalborg havn har i det gode samarbejdes ånd tilbudt en forhandling mellem formandskaberne om betingelser og muligheder. Blandt andet er Aalborg Havn åbne i forhold til en dialog om det eksisterende set-up og stiller sig villige til at investere yderligere i forbedringer og effektiviseringer i forbindelse med Grønlandshavnen på betingelse af, at Royal Arctic Line forlænger aftalen. Uanset udfaldet står kravet om, at Royal Arctic Line overholder basishavnaftalen frem til 2022, uændret."

Meddelelsen har givet anledning til betydelig debat i den grønlandske avis Sermitsiaq, hvor Royal Arctic Lines administrerende direktør, Verner Hammeken, bekræfter planerne om at sejle uden om Aalborg.

Sermitsiaqs artikel kan læses på avisens hjemmeside, hvor der også er et omfattende debatspor.

I fredagens udgave af Nordjyske Stiftstidende bliver historien imidlertid afvist af Royal Arctic Lines bestyrelsesformand Kuno Fencker under overskriften "Total forvirring om Royal Arctic Line":

- Vi er i gang med at lave nogle langsigtede strategier for, hvordan vi skal understøtte Grønlands infrastruktur, og vi har været i Aalborg for at informere om forskellige scenarier. Nogle af scenarierne indebærer, at Aalborg ikke er basishavn for Grønland. Men indtil videre har vi ikke taget nogen beslutning, og vi har ikke opsagt nogen aftaler, og det er der landet ligger lige nu, understreger Kuno Fencker over for den nordjyske avis.